header banner
Default

Er wordt ook gebruik gemaakt van bitcoin als betaalmiddel in Nederland?


Table of Contents

  Betalen met je bitcoins. Dat kan binnenkort in El Salvador waar gisteren een wet werd aangenomen die de cryptomunt de status van wettig betaalmiddel geeft. Ook je belasting kun je daar binnenkort met bitcoins betalen. Omringende landen reageren enthousiast, dus is deze wet in El Salvador daarmee een kantelpunt in de geschiedenis? En kun je over een tijdje overál met bitcoins betalen? Daarover in Dit is de Dag een gesprek met Peter de Waard, financieel verslaggever en columnist van de Volkskrant, met Bart Mol, bitcoinexpert van de podcast Satoshi Radio en met Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank.

  Sources


  Article information

  Author: Johnny Cooper

  Last Updated: 1703051161

  Views: 812

  Rating: 3.8 / 5 (117 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Johnny Cooper

  Birthday: 2022-06-03

  Address: 182 Michelle Knoll Apt. 438, East Elizabethborough, OK 82213

  Phone: +4860594447610537

  Job: Robotics Engineer

  Hobby: Playing Guitar, Card Collecting, Singing, Wine Tasting, Wildlife Photography, Origami, Hiking

  Introduction: My name is Johnny Cooper, I am a unyielding, dazzling, exquisite, artistic, unswerving, audacious, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.