header banner
Default

Het is mogelijk om dit te verdienen met de meest voordelige HR-functies


Het aanbod met HR-vacatures blijft groeien. Maar wat zijn de meest kansrijke banen in de HR en welk salaris staat daar tegenover? Een overzicht met de populairste HR-functies.

Na jaren van achteruitgang, nemen bedrijven weer personeel aan. Er is ook de nodige aandacht voor de medewerkers die al in dienst zijn, want het is belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en niet vertrekken naar de concurrent. De vraag naar recruiters en HR-adviseurs neemt dan ook toe.

HR-analytics zet door, omdat managers graag inzicht willen krijgen in de mogelijkheden om hun personeel te laten bijdragen aan de organisatie(doelen). De functie van HR-analist, opererend op de grens van HR en FEZ,  is daardoor ook in opkomst.

Nieuwe HR-functie? Alle HR-functies op een rij

Voor een strategisch kader, zijn HR-managers nodig. Ook naar managementposities in de Human Resources is daarom meer vraag.

Kansrijke HR-banen met salaris
Recruitmentorganisatie Hays geeft een overzicht van vijf kansrijke en populaire HR-functies, met het bijbehorende salaris.

De vijf meest kansrijke HR-banen volgens Hays

1.    Global mobility manager - 70.000 - 100.000 euro
Een global mobility manager adviseert, ondersteunt en helpt bij de uitwisseling van personeel op lange en korte termijn tussen (internationale) vestigingen van een organisatie. U regelt de juiste contracten, denkt mee over huisvesting en ondersteunt bij andere praktische zaken die komen kijken bij werken in een ander land. Het is aan u om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen en de regelgeving in verschillende landen te bewaken. Communicatieve skills, vloeiend Engels en culturele intelligentie zijn een vereiste. Het jaarsalaris, afhankelijke van de grootte van de organisatie, kan oplopen tot meer dan 100.000 euro.

2.    HR business partner – 70.000 - 100.000 euro
Een HR business partner, of HR manager, begeleidt en adviseert de directie van een bedrijf over de inzet van human resources. In uw rol speelt de persoonlijke ontwikkeling van het personeel een belangrijke rol. U denkt mee over nieuwe HR systemen en zoekt naar manieren om mensen te laten ‘groeien’. Wat is en wie zijn er nodig om de doelstellingen van het bedrijf te behalen? Dat is de vraag waar u zich iedere dag mee bezighoudt. U schrijft beleid en zorgt ervoor dat die plannen binnen uw team van HR adviseurs worden uitgevoerd. Als HR business partner bent u een tactische sparringpartner voor de directie. Vijf tot acht jaar werkervaring in HR functies en een afgeronde universitaire studie zijn een vereiste (HBO mag ook in sommige gevallen). Jaarsalarissen voor deze functie kunnen oplopen tot 100.000 euro, afhankelijk van de verantwoordelijkheden die u hebt.

3.    HR analist - 50.000 - 80.000 euro
Als HR analist ontwikkelt u rapportages over het personeel. U rapporteert over het personeel op een breed scala aan onderwerpen, waaronder instroom, doorstroom en uitstroom. Ook hebt u zicht op de gezondheid en ontwikkeling van medewerkers. U bent analytisch sterk en kunt goed overweg met IT systemen en data. Salarissen voor dit soort functies kunnen oplopen tot 80.000 euro. Voor kandidaten tot vijf jaar werkervaring liggen de salarissen rond de 50.000 euro. Een universitaire studie is meestal vereist.

4.    HR adviseur - 50.000 euro
Als HR adviseur werkt u, afhankelijk van de grootte van de organisatie, in een team met andere HR professionals. U rapporteert aan een HR manager of HR business partner. U bent bezig met wervingsprojecten, ondersteunt bij de interne opleiding en voert administratieve werkzaamheden uit. Daarnaast bent u het aanspreekpunt voor (een deel van het) personeel in de organisatie. Om in aanmerking te komen voor een baan als HR adviseur hebt u een afgeronde HBO opleiding nodig, zoals Personeel en Arbeid. Meestal wordt er ook twee tot vijf jaar werkervaring gevraagd in een gelijke of aanverwante rol. Het jaarsalaris kan oplopen tot plus minus 50.000 euro.

5.    Corporate recruiter - 50.000 euro
Als corporate recruiter zoekt en vindt u geschikte kandidaten voor vacante posities. U maakt gebruik van bureaus en post vacatures op de verschillende (online) jobboards. Daarnaast zoekt u zelf kandidaten via social media, zoals LinkedIn en bewaakt u de kwaliteit en voortgang van de sollicitatieprocedure. U voert ook gesprekken met potentiële kandidaten. Het is belangrijk dat u het overzicht bewaart en meerdere ‘ballen’ in de lucht kunt houden. Jaarsalarissen kunnen oplopen tot 50.000 euro, afhankelijk van het aantal jaar werkervaring. Internationale recruiters verdienen doorgaans meer.

Nieuwe HR-functie? Alle HR-functies op een rij

Sources


Article information

Author: Kerri Cook

Last Updated: 1703884322

Views: 1190

Rating: 4.5 / 5 (42 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Cook

Birthday: 1923-04-19

Address: 9116 Davis Vista Suite 354, Rachaelfort, OH 33038

Phone: +4657653755985606

Job: Article Writer

Hobby: Bowling, Hiking, Camping, Cocktail Mixing, Coin Collecting, Card Collecting, Sailing

Introduction: My name is Kerri Cook, I am a candid, esteemed, accomplished, unreserved, risk-taking, vivid, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.