header banner
Default

Dit is hoe u op Windows 11 accounttypes kunt wijzigen


7 september 2022 11:004 reacties

Op Windows 11 zijn er twee typen accounts, namelijk voor administrators en gewone gebruikers. Administrators hebben extra rechten waarmee ze meer instellingen aan kunnen passen en commando's uit kunnen voeren. Normaal gesproken is het aangeraden dat iedereen een standaard account gebruikt, waarbij er om een admin-wachtwoord gevraagd wordt bij sommige taken. Er zijn verschillende opties om een account om te zetten naar het andere type.

Instellingen

VIDEO: Hoe u het gebruikersaccounttype in Windows 11 kunt wijzigen
ProgrammingKnowledge2

De eenvoudigste methode is via de Instellingen, onder het tabblad Accounts. Klik op Familie & andere gebruikers en selecteer onder Andere gebruikers het juiste account. Klik op Account wijzigen en kies het type account. Om je eigen accounttye te wijzigen zul je met een ander account in moeten loggen en dezelfde stappen volgen.

Configuratiescherm

VIDEO: Accounttype wijzigen wordt grijs weergegeven in Windows 11/10 FIX [Tutorial]
MDTechVideos

In het Configuratiescherm is deze instelling ook nog te vinden. Onder het kopje Gebruikersaccounts klik je op Accounttype wijzigen, kies je het juiste account en het gewenste type.

Als alternatief kun je "netplwiz" invoeren in de zoekbalk en op het bovenste resultaat klikken. Klik op een account, ga naar Eigenschappen en ga naar het tabblad Groepen. Hier kun je de gebruiker als administrator of standaard gebruiker instellen. Daaronder is ook nog de optie Anders aanwezig, waar je andere groepen zoals Power Users, Backup Operators of Remote Desktop Users in kan stellen.

Opdrachtprompt

VIDEO: Wisselen tussen beheerder en standaardaccount in Windows 11 [Tutorial]
MDTechVideos

Deze instelling is ook via het Opdrachtprompt en PowerShell te bedienen. Daarvoor moet je de app openen als administrator, deze optie is te vinden door met de rechter muisknop op het icoon te drukken. Na een reboot wordt het nieuwe accounttype actief.

Met onderstaand commando kun je in het Opdrachtprompt een lijst van alle gebruikers opvragen:

net user

Om een gebruiker uit de groep Administrators te verwijderen en dus een standaard account te geven gebruik je onderstaand commando, waarbij je [accountnaam] vervangt door de accountnaam:

net localgroup Administrators [accountnaam] /delete

Om een gebruiker juist toe te voegen aan de groep en administratorrechten te geven gebruik je onderstaand commando:

net localgroup Administrators [accountnaam] /add
  

Met het volgende commando kun je per gebruiker het huidige accounttype opvragen:

net user [accountnaam]
  

PowerShell

VIDEO: 5 Ways to Change User Account Name in Windows 11
Britec09

In PowerShell zijn de stappen het zelfde, alleen de commando's zien er iets anders uit. Om een lijst van accounts op te vragen gebruik je onderstaand commando:

Get-LocalUser

Om een gebruiker uit de Administrators-groep te verwijderen gebruik je onderstaand commando:

Remove-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member [accountnaam]
  

Om een gebruiker toe te voegen aan de Administrators-groep gebruik je het volgende commando: 

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member [accountnaam]

Het wordt aangeraden om zo min mogelijk gebruikers toegang te geven tot een administrator-account. Vanwege de uitgebreide rechten zijn de gevolgen van een hack of inbreuk op deze accounts mogelijk veel groter.

Bron: Windows Central


4 besproken producten

VIDEO: How to find product key for Windows 11
HowtoInsider

Vergelijk alle producten

Vergelijk   Product Prijs

Microsoft Windows 11 Home (NL)

 • Volledige versie
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 125,95

3 winkels

Microsoft Windows 11 Home DVD (NL)

 • Windows 11
 • OEM
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 37,49

18 winkels

Microsoft Windows 11 Pro (NL)

 • Windows 11
 • OEM
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 99,95

16 winkels

Microsoft Windows 11 Professional (NL)

 • Volledige versie
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 99,99

8 winkels

Sources


Article information

Author: Hannah Stone

Last Updated: 1704099242

Views: 735

Rating: 4.2 / 5 (120 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Hannah Stone

Birthday: 1944-07-22

Address: 63862 Tara Islands Suite 020, Walkerburgh, LA 86242

Phone: +4701336607304573

Job: Article Writer

Hobby: Wildlife Photography, Rock Climbing, Cross-Stitching, Orienteering, Stargazing, Camping, Hiking

Introduction: My name is Hannah Stone, I am a vibrant, valuable, candid, Gifted, variegated, skilled, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.